Nelliesmamma

Alla inlägg under september 2018

Av nelliesmamma - 24 september 2018 15:56

Nollvisionen, men när?
Karlskrona 24/9 2018

Nedan kommer relevanta klipp från en debattskrift gjord av Magnus Andersson på Cajoma Consulting i Uppsala år 2003 (Nollvision eller nollillusion, Uppsala 2003)

En sammanfattning av nollvisionen

Nollvisionen förutsätter en ny ansvarsfördelning för vägtransportsystemets trafiksäkerhet. Hittills har den enskilde individen haft detta ansvar. Men denna ensidiga ansvarsfördelning är inte konstruktiv i ett längre perspektiv. Därför bör ansvaret för trafiksäkerheten vara delat mellan trafikanterna och de s.k systemutformarna.

Med systemutformare avses offentliga och privata organ som ansvarar för utformning och drift av olika delar av vägtransportsystemet, såsom väg, fordon och transporttjänster, samt de som ansvarar för olika stödsystem för en säker vägtrafik, såsom regelverk, utbildning, information, övervakning, räddning, vård och rehabilitering.

Nollvisionen betonar att det är systemutformarna som alltid bör ha det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets hela säkerhetsnivå. Trafikanterna är liksom tidigare skyldiga att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt att följa trafikreglerna.

Om trafikanterna inte tar sin del av ansvaret på grund av bristande kunskap, acceptans eller förmåga måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder för att motverka att människor dödas eller skadas allvarligt.

Enligt nollvisionen skall Vägverket, polisen och kommunerna verka för att medborgarna stimuleras till att ställa krav på trafiksäkra produkter och tjänster. Medborgarnas intresse och möjlighet att följa trafikregler och visa hänsyn, omdöme och ansvar skall ökas.

Vägverket, polisen och kommunerna bör verka för
? att en effektiv och resultatinriktad avvägning sker mellan olycks- och skadeförebyggande åtgärder
? att de mest utsatta trafikantgruppernas behov blir styrande vid val av åtgärder
? att hastigheten tillsammans med vägens och fordonens tekniska standard på sikt anpassas till de krav som är berättigade från trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.

Negativa erfarenheter.

En faktor som möjligen kan bidra till den ogynnsamma olycksutvecklingen är att det har skett en nedrustning av trafikövervakningen. Idag finns cirka 750 trafikpoliser vilket nästan innebär en halvering (från 1 300) från mitten av 1990- talet. Även satsningen på informationskampanjer och folkbildning har minskat sedan nollvisionen antogs

Intervju med Gunnar Lind, vice VD och forskare vid Transek

Om alla bilister höll den tillåtna hastigheten skulle antalet dödsolyckor minska med en tredjedel. Hög hastighet leder till fler manövreringsmisstag, handlingsutrymmet vid misstag blir mindre och konsekvenserna av olyckor blir värre. Ett viktigt hinder för nollvisionen är därför den undermåliga hastighetsövervakningen. Det är viktigt att öka acceptansen för polisövervakning och automatisk hastighetsövervakning.

Enligt Transeks enkäter finns denna acceptans bland allmänheten. Av dem som svarat på dessa enkäter uttrycker 60-80 procent sitt stöd för detta.
Det är viktigt, tycker Gunnar Lind, att visa att fortkörning sällan lönar sig rent tidsmässigt. ISA - Intelligent Speed Adaptation (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten) - har använts vid försök i bl.a Lund. ISA inmonterades i ett antal bilar som därmed fick lägre maxhastighet.

Förarna tvingades därmed till att köra lagligt. Trots detta blev restiden inte längre eftersom den som kör för fort visserligen vinner tid på körsträckorna men förlorar lika mycket tid i köer och korsningar.

Slut på klipp från Nollvision eller nollillusion


Vem eller vilka ska ta ansvar för Nollvisionens delmål, och NÄR?

När Du har läst utklipp från debattskriften Nollvision eller nollillusion så vet du redan vilka som BÖR ta ansvar för nollvisionens mål. Du har också en bild av vart författaren anser att det stora problemet ligger.

Det är hastigheten som dödar. Det var en sanning 2003 när debattskriften gjordes och den sanningen lever än idag. En stor anledning till att jag valt ett så pass ?gammalt? referensmaterial är för att visa att problemet jag vill belysa inte på något sätt är nytt.

Vid nollvisionens födelse ville beslutsfattarna flytta ansvaret för trafiksäkerheten till systemutformarna. Det som verkar ha glömts bort helt är den här delen:

Trafikanterna är liksom tidigare skyldiga att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt att följa trafikreglerna.

Vid en föreläsning av Erik Risberg, operativ chef på Älgskadeföreringen redovisades att hälften av alla dödsolyckor beror på medvetna felhandlingar.

Det handlar då om överträdelse av hastighetsbegränsningar, att köra påverkad av droger eller alkohol samt användande av mobiltelefon. Det betyder att trafikanterna inte följer trafikreglerna.

Enligt Trafas sammanställning av 2017 års olyckor så är antalet olyckor, med eller utan dödlig utgång, på 70/80/90-vägar överrepresenterade.

Min fråga lyder: Varför kan man som bilförare inte klara en uppkommen situation på de vägarna? Jag tror inte att någon missar målet med min fråga. Svaret är självklart. INGEN kör i 70 på 70-väg, 80 på 80-väg eller 90 på 90-väg. Det betyder att trafikanterna inte följer trafikreglerna.

De attityder som råder i trafiken idag är oacceptabla.
Jag arbetar sedan några år tillbaka som trafiklärare, och under de här åren har jag sett en utveckling som skrämmer mig. Jag har noterat hur stora delar av utbildningen går åt till att uppmana eleverna till extra försiktighet då andra bilister ofta gör fel.

Förarprövare på trafikverket har uttryckt sin förfäran över vilka krav som ställs på dagens nya körkortsaspiranter. De har sett hur aspiranter som mycket väl visste hur lagar, paragrafer och den gyllene grundregeln skulle följas har hamnat i situationer som de inte har kunnat lösa. Aspiranterna har tvingats att lösa uppgifter som är så långt från en normal trafiksituation man kan komma.

I trafiken ser jag dagligen hur bilförare uppför sig som om vi levde i ett laglöst land. Jag frågar mig varför? Ja, svaret låter inte vänta på sig. Vi lever i ett laglöst land. Polisen lyser med sin frånvaro idag -så som den uppenbarligen gjorde redan 2003. Det betyder att trafikanterna inte motiveras till att följa trafikreglerna.

Bilister idag, precis som tidigare, har polisen som motivator för att hålla hastigheten. En bilist håller alltså hastigheten om det finns en risk att få böter. Insikten och kunskapen om skillnaden mellan körd hastighet och krockhastighet saknas helt.

Hur ska systemutformarna lyckas att ändra på attityderna till fortkörning, rattfylleri och mobilanvändning?

Jag har en kortsiktig lösning, en lösning som kommer att fungera redan IDAG. Det är lika enkelt som genialt; fler poliser på vägarna. Om du som bilförare VET att du kommer att se minst en poliskontroll varje dag så blir du motiverad att sänka hastigheten.

Du som bilförare ska se MINST en fartkontroll och MINST en alkokontroll varje dag.

Då kommer du som bilförare att ändra på ditt beteende omgående. Då kommer du att motiveras till att följa trafikreglerna.

Men fler poliser är tyvärr bara plåster på såren tills vi hinner göra den riktiga och den betydande förändringen. Vi måste ändra på attityderna i trafiken på allvar och i grunden.

För att ändra attityderna på sikt krävs ett mycket större och ett mer gediget arbete. Där kommer bland annat kommunerna in i bilden.

Jag har kontaktat ALLA skolor i min kommun och erbjudit trafikundervisning i skola/förskola. Jag fick NOLL svar. Om sådan utbildning redan görs så meddelades det inte till mig. Jag kan därför inte veta om det redan utförs, eller om det går barn i skola och förskola som gick miste om en viktig utbildningsdag.

Vi måste börja hos de små, men det lönar sig inte att utbilda barn när deras föräldrar har dåliga vanor och attityder i trafiken. Barn ser och lär varje dag i trafiken.

För att påverka de som redan har körkort, de som har kört länge krävs trafiksäkerhetskampanjer. Sverige är enligt min ringa mening ett U-land på det området. I min undervisning använder jag filmer från Australien, England, USA etc. Det finns ett enormt stort utbud på youtube.com

De filmer som är producerade i Sverige kan jag nästan räkna på mina fem fingrar. Och de filmer som faktiskt gjorts har tyvärr setts av alltför få bilister i Sverige. Här finns ett jättearbete för Transportstyrelsen. Det är dags att steppa upp och ta sitt ansvar nu. Vägarna har aldrig varit säkrare, bilarna har allt vi kan önska oss när det kommer till att hindra bilister att omkomma i trafikolyckor.

Det handlar om beteende nu, mer än det någonsin har gjort. Vi måste få trafikanterna att följa trafikreglerna.

Som jag ser det så står vi vid ruinens brant. En liten knuff bara så är katastrofen ett faktum. Idag är det bara turen som håller oss vid liv, turen att komma in i en given trafiksituation i helt rätt ögonblick. Ett annat ögonblick hade lett till döden.

Beteendet bland förare av motorfordon är idag under all kritik, det är bara en tidsfråga innan vi ramlar över kanten och då kommer vi få se dödstal i trafiken som inte har skådats på flera decennier.

Av nelliesmamma - 22 september 2018 16:56


I flera dagar har jag haft funderingar på om jag skulle tävla alls. Jag har inte känt mig pepp. Atlas har känts avig och inte alls på G. Sen funderade jag på om jag skulle stryka mej i Trail och bara rida de andra grenarna.

Hur det slutade?


Vi krånglade oss igenom mönstret! Vissa avdelningar med bommar och pottor såg ut som om en tromb dragit fram. Men det var ju bara jag som gav fel (inget) stöd till hästen så att han mejade ner allt som fanns. Stackers häst. :S

Men vi kom igenom, och därför blev vi placerade. Det var andra som red bort sig i den klassen. Så en silvermedalj. INTE ILLA.

Western Riding mönster 9 kan vi rida i sömnen nåde Atlas och jag. Vi brukar få helt ok poäng i den klassen, men inte IDAG.

NÄ TYVÄRR.

Nä tyvärr det där med vänster galopp va, det har ALLTID varit min styrka, jag kan det från trav, skritt och stop i vanliga fall. Men idag förstår du matte är det KÖRT.

Jag fick rida nåt extra varv för att få igenom det. Då blir man DQ.

Sen var det dags för Reining. Jag har fått 61 på det mönstret så jag red för att se om vi kunde få bättre. Nääää.... Det var det där med vänster galopp juh.

OK, Jag tog hjälp av Ida för att få fram rätt saker på framridningsbanan, och OK, vi fick till jättefin galopp i vänster volter, men när det var dags för cigarr så....nej tyvärr - inte vänster galopp idag. Så det blev DQ där med.

Då strök jag mig från Horsemanship.

Sen var det bara Ranch Riding kvar och jag erkänner. Jag sa ifrån på SKARPEN på framridningen inför Ranch Riding. Jag vet att det är vår bästa gren, och jag tänkte bara att NU RÄCKER DET. Och därefter gick han som en KLOCKA.

Vi kan ABSOLUT inte rida det mönstret bättre. Det var vårt allra, allra bästa!

Tyvärr för mej så var alla utom en bättre än oss så vi kom näst sist.
(Jag är GLAD för andras framgångar inget snack om saken)

Såååå....

Den klassen som jag vet att vi är sämst på, där fick vi silver, för att andra red bort sig.
Den klassen som jag vet att vi är bäst på, där kom vi näst sist, för att så många andra är bättre än oss.

Det är en helt ok dag idag. Jag har lärt mig såååå mycket idag. Om mig, om min häst, om förberedelser, om tålamod, om uthållighet, om gränsdragning.

Jag är GLAD och TACKSAM för alla vänner som jag möter på tävlingsbanan. TACK ALLA UNDERBARA som peppar när man är nere och gratulerar så varmt när det går bra.

Med facit i hand skulle jag inte velat ha den här dagen ett uns annorlunda. Allt som hände idag har gett mig sååå mycket inför framtiden.

:):):)

Presentation

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Nelliesmammas gästbok


Skapa flashcards